EX serien

EX-serien

 

 

 

 

 

 

EX 10

EX 11

EX 12

EX 13

EX 30

EX 31

 

 

 

 

 

 

EX 32

EX 33

EX 34

EX 35

EX 36

EX 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her finner oversikten over våre mest brukte meglere i våre trapper. Brødrene Øyehag er vår leverandør på meglere, som har 70 års erfaring på tredreieing og fresing, og leverer ekte godt norskt håndtverk.

Forskriftskrav

Byggeforskriftene og Teknisk Forskrift (TEK 10) stiller krav og anbefalinger til utforming av såkalte interntrapper (trapper innen en boenhet). Ved rehabilitering av eksisterende bygg skal ny forskrift følges dersom arbeidet er søknadspliktig. Ved tiltak som ikke er søknadspliktig anbefales også at ny forskrift følges. Dersom det er umulig må endringene som gjøres ikke føre til at bygningen blir ytterligere i strid med dagens forskrift.

Trappemanualen er en samling med forskriftskrav, anbefalinger og gjengivelser fra standarder. Ved å følge trappemanualen vil alle aktører fra prosjekterende, til utførende bidra til at trappen blir optimal for brukeren.

Last den ned her

Post-/besøksadresse:

Risørvn. 870 - Moen, 4950 Risør

 

E-post - espen@risortrapp.no

Tlf - 37 15 50 40

Risør Trapp AS | Risørveien 582, 4950 RISØR | 37 15 50 40 | post@risortrapp.no

Copyright © All Rights Reserved