ST-serien

Empire serien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ST 1

ST 2

ST 3

ST 4

ST 5

 

 

 

 

 

Her finner oversikten over våre mest brukte balustre i våre trapper. Brødrene Øyehag er vår leverandør på balustre, som har 70 års erfaring på tredreieing og fresing, og leverer ekte godt norskt håndtverk.

Forskriftskrav

Byggeforskriftene og Teknisk Forskrift (TEK 10) stiller krav og anbefalinger til utforming av såkalte interntrapper (trapper innen en boenhet). Ved rehabilitering av eksisterende bygg skal ny forskrift følges dersom arbeidet er søknadspliktig. Ved tiltak som ikke er søknadspliktig anbefales også at ny forskrift følges. Dersom det er umulig må endringene som gjøres ikke føre til at bygningen blir ytterligere i strid med dagens forskrift.

Trappemanualen er en samling med forskriftskrav, anbefalinger og gjengivelser fra standarder. Ved å følge trappemanualen vil alle aktører fra prosjekterende, til utførende bidra til at trappen blir optimal for brukeren.

Last den ned her

Post-/besøksadresse:

Risørvn. 870 - Moen, 4950 Risør

 

E-post - espen@risortrapp.no

Tlf - 37 15 50 40

Risør Trapp AS | Risørveien 582, 4950 RISØR | 37 15 50 40 | post@risortrapp.no

Copyright © All Rights Reserved