Balustre Empire B

Empire B

Beskrivelse

 

Type Empire B er den mest populære empiremodellen.

 

Standard dimensjon er 37 x 37mm.

Kan også leveres i 56 x 56mm.

 

Standard lengder er 860mm og 980mm.

 

Standard treslag er furu uten kvist, og bøk til maling.

Kan leveres i andre treslag på forespørsel.

 

Standard overflatebehandling er lakkert eller hvitmalt.

Kan leveres i andre treslag på forespørsel.

 

Denne balustren hører sammen med megler og søyle type Emp B.

Forskriftskrav

Trappemanualen er en samling med forskriftskrav, anbefalinger og gjengivelser fra standarder. Ved å følge trappemanualen vil alle aktører fra prosjekterende, til utførende bidra til at trappen blir optimal for brukeren.

Last den ned her

Post-/besøksadresse:

Risørvn. 870 - Moen, 4950 Risør

 

E-post - espen@risortrapp.no

Tlf - 37 15 50 40

Risør Trapp AS | Risørveien 582, 4950 RISØR | 37 15 50 40 | post@risortrapp.no

Copyright © All Rights Reserved